Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Komunikaty

ANKIETYZACJA STUDIÓW DOKTORANCKICH

Zwracamy się z prośbą o systematyczne wypełnianie ankiet dotyczących studiów doktoranckich znajdujących się na koncie doktoranckim Wirtualnej Uczelni.

ZMIANY W REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH I PROJAKOŚCIOWYCH

Informujemy, iż niebawem zostanie zatwierdzony zmieniony Regulamin przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego. W ocenie Zarządu Samorzadu Doktorantów będzie to jeden z najdokładniej skonstruowanych i przejrzystych Regualminów tego typu w skali kraju.

IPP + SRIPP

Dostępne są nowe wzory IPP oraz SRIPP, jednocześnie zachęcamy do korzystania z już wypełnionych formularzy, co pozwoli zaoszczedzić czas potrzebny na wypełnienie druków oraz uniknąć błędów formatowania tekstu/tabel.

Ankieta

Ankieta 2