Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Komunikaty

IPP + SRIPP

Informujemy, iż od 01 października 2014 r. będą obowiązywały nowe formularze IPP oraz SRIPP.

STYPENDIA SOCJALNE

Informujemy, iż w związku z nowelizacją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym wszyscy doktoranci ubiegający się o stypendium socjalne, zobowiązani są do wskazania w oświadczeniu zarówno stypendium doktoranckiego jak i projakościowego!

Osoby, które złożyły już wniosek o stypendium socjalne będą, w najbliższym czasie, wzywane przez Dział Spraw Socjalnych Studentów do uzupełnienia wniosku - doliczenie stypendium projakościowego.

Osoby, które wykarzą brak dochodów lub dochód bardzo niski, będą zobligowane do dostarczenia zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji finansowej i rodzinnej doktoranta. W przypadku niedostarczenia przez doktoranta zaświadczenia, bądź dostarczenia zaświadczenia z którego wynika, że doktorant lub jego rodzina nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia informując o dochodach z jakich utrzymuje się on lub jego rodzina.

Dane adresowe Rady Doktorantów

Ankieta