Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Komunikaty

WALNE ZGROMADZENIE DOKTORANTÓW (WZD)

Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Doktorantów odbędzie się w dniu 28 stycznia 2015 r. (środa) w budynku Collegium Universum przy ul. Chodźki 1 (aula) o godzinie 19.00.

IPP + SRIPP

Dostępne są nowe wzory IPP oraz SRIPP, jednocześnie zachęcamy do korzystania z już wypełnionych formularzy, co pozwoli zaoszczedzić czas potrzebny na wypełnienie druków oraz uniknąć błędów formatowania tekstu/tabel.

Ankieta

Ankieta 2