Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Komunikaty

WALNE ZGROMADZENIE DOKTORANTÓW

Walne Zgromadzenie Doktorantów odbędzie się w dniu 01 kwietnia 2015 roku w auli Collegium Universum o godzinie 18.00 i poświęcone będzie zatwierdzeniu nowego Regulaminu Samorządu Doktorantów.

IPP + SRIPP

Dostępne są nowe wzory IPP oraz SRIPP, jednocześnie zachęcamy do korzystania z już wypełnionych formularzy, co pozwoli zaoszczedzić czas potrzebny na wypełnienie druków oraz uniknąć błędów formatowania tekstu/tabel.

Ankieta

Ankieta 2