Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Komunikaty

ANKIETYZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zachęcamy do logowania się na konto Uczelni Wirtualnej i wypełnianie znajdujących się tam ankiet oceniających prowadzącego, przedmiot oraz całokształt studiów doktoranckich.

IPP + SRIPP

Dostępne są nowe wzory IPP oraz SRIPP, jednocześnie zachęcamy do korzystania z już wypełnionych formularzy, co pozwoli zaoszczedzić czas potrzebny na wypełnienie druków oraz uniknąć błędów formatowania tekstu/tabel.

Ankieta

Ankieta 2