Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Komunikaty

ZMIANY W REGULAMINIE SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Z chwilą stwierdzenia przez Senat Uniwersytetu Medycznego zgodności ww. Regulaminu ze Statutem Uczelni oraz Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, Rada Doktorantów zostaje przekształcona w Zarząd.

 

DIAGNOZA STANU STUDIÓW DOKTORANCKICH

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej diagnozy stanu studiów doktoranckich w Polsce w obszarach spraw socjalnych, dydaktycznych, naukowych, samorządności doktoranckiej, doktorantów z niepełnosprawnością: https://doktoranci2015.ankietka.pl/

 

IPP + SRIPP

Dostępne są nowe wzory IPP oraz SRIPP, jednocześnie zachęcamy do korzystania z już wypełnionych formularzy, co pozwoli zaoszczedzić czas potrzebny na wypełnienie druków oraz uniknąć błędów formatowania tekstu/tabel.

Ankieta

Ankieta 2